BUR Methode

BUR staat vaan Be you are!

Emotioneel vrij met de BUR Methode ©
9 stappen in 3 fases

FASE I: IDENTIFICEER HET PROBLEEM

STAP 1: Wat is je probleem? Wat is je verhaal?
STAP 2: Wat is écht je probleem? Helderheid over diepere oorzaken. AHA-moment.
STAP 3: Wat zijn je onderliggende beperkende overtuigingen? Wat zijn je strategieën?

FASE II: TRANSFORMATIE VAN DE MENTAAL/EMOTIONELE BLOKKADES

STAP 4: Own* je het échte probleem, de dieperliggende gevoelens? Wil je dit echt oplossen?
STAP 5: Wat is de positieve intentie van je probleem, overtuiging en gedrag? Own* je dit?
STAP 6: Wat wil je wél? Wie ben jij, wat doe jij als bevrijd bent van je probleem? Own* je dit?
STAP 7: Dé Transformatie, het volledig loslaten van de emotionele blokkades!

FASE III: DE OPLOSSING; IMPLEMENTATIE VAN NIEUW GEDRAG

STAP 8: Implementatie van de nieuwe overtuigingen, gedrag en strategieën!
STAP 9: Volledige (her)integratie van de nieuwe kracht! Het keerpunt.
(STAP 10: Coaching traject voor begeleiding op je nieuwe pad)

We gaan de diepere lagen ontdekken, de heftige gevoelens en de daarbij behorende emoties. Die zijn de bron voor jouw overtuigingen en waarheden. Daarbij komt dat men vaak een of meerdere strategieën heeft ontwikkeld om die diepere lagen juist niet te voelen en de situaties die dat triggeren te vermijden. We ontdekken deze overtuigingen en strategie en daarmee wordt helder hoe de verbinding is met je diepere gevoelens.

Met coaching (omdenken, positief denken), reguliere therapie (cognitieve gedragstherapie) of complementaire methoden wordt vaak geprobeerd om anders tegen deze overtuigingen aan te kijken, zo ook met positieve affirmaties de beperkende overtuiging in het brein te veranderen. Dit kan dus fantastisch werken als het een losstaande overtuiging is, die bijvoorbeeld uit de jeugd is overgenomen en dus geen emotionele verbinding heeft. Echter als ze verbonden zijn aan een diepere pijn dan is het eerst nodig om dit te ontdekken, dat is beschreven in stap 2.

Er is overigens een volgorde via vrijwel elke stap kunnen we het antwoord van de overige stappen bereiken. Het plaatje is compleet, we kunnen echt aan de slag als stap 1 tot en met 6 duidelijk zijn geworden.