Behandeling, cursus en opleiding


1. Overeenkomst
Zennu gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, het resultaat is namelijk van teveel factoren afhankelijk. Uiteraard zet ik al mijn kennis in om het gewenste resultaat te bereiken.


2. Sessie of een Traject
Het bedrag dient 48 uur voor de eerste sessie voldaan te zijn. Kun je het niet in een keer betalen dan kunnen we zeker iets regelen om het in termijnen te betalen.


3. Vergoeding van de behandeling
Het is NIET mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar.


4. Annulering behandeling
De deelnemer kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie de overeenkomst annuleren door middel van een telefonische of schriftelijke notificatie.

Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht tegen het afgesproken tarief.

5. Verhindering behandeling
Indien de deelnemer verhinderd is om de sessie te volgen kan de deelnemer deze telefonisch verzetten tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhinderd binnen 24 uur afmelden ben ik genoodzaakt om de sessie in rekening te brengen.

6. In behandeling bij arts of specialist
Als deelnemer in behandeling is of geweest is bij een arts of specialist dan dient Zennu hiervan op de hoogte te worden gebracht, ook de behandelende arts of specialist dient op de hoogte te worden gebracht.

7. Medicijnen
Heeft deelnemer medicijnen dan dient deelnemer altijd te overleggen met de behandelende arts of specialist. Zennu zal nooit het advies geven om te stoppen met medicijnen dat ligt bij de deelnemer en de behandelende arts of specialist.

8. Medische diagnose
Zennu zal geen medische diagnose stellen of therapie in medische zin voorschrijven of toe passen.

9. Beslissingen en of keuzes na de behandeling
Zennu is niet verantwoordelijk voor de beslissingen en of keuzes die de deelnemer neemt na de behandeling aangezien de behandeling het leven van de deelnemer gaat veranderen kunnen daar ook beslissingen en of keuzes uit voort komen.